spotlight

Service

spotlight

Team

spotlight

Innovatie

mrt
13

Subsidie op verlichting

Subsidie op verlichting

Als adviseur en installateur op het gebied van verlichting brengen we u graag op de hoogte van de mogelijkheden van subsidie hierop! In de afgelopen jaren is er steeds subsidie beschikbaar geweest voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ook in 2014 is er weer een fiscale regeling waarbij de overheid dit soort initiatieven ondersteund: de EnergieInvesteringsAftrek(EIA). Reden hiervoor is het huidige verbruik van fossiele brandstoffen door het opwekken van energie. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. Daarom stimuleert de overheid een duurzame energiehuishouding zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via de EnergieInvesteringsaftrek verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder vallen ook energie-efficiënte verlichtingssystemen, led-verlichtingssystemen, noodverlichting en led-belichtingssystemen.
Deze regeling is van toepassing bij de aanschaf en installatie. Wanneer u erover nadenkt om uw huidige verlichting aan te passen of nieuwe verlichting bij te plaatsen dan kan deze regeling interessant voor u zijn. De eisen die er aan de verlichting gesteld worden zijn vaak al door gebruik van standaard verlichting te behalen!

De subsidie houd in dat u tot 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Netto komt het EIA-voordeel neer op ongeveer 10% van de investeringskosten.

U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
− U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
− U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal€ 2.500 kost.
Er is helaas geen subsidieregeling voor particulieren. Het budget van de subsidie voor 2014 is 111 miljoen euro.

Bij gebruik van de EIA dan heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. Kortom: deze regeling kan voor u heel interessant zijn. Wanneer u geïnteresseerd bent dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen om te kijken welke mogelijkheden voor u interessant zijn.