Elektra

Iedere woning en elk bedrijfspand heeft een elektrotechnisch systeem; een basis infrastructuur voor elektra en data. Bij Den Boer zorgen wij voor een deskundige en veilige aanleg van deze voorzieningen, waarbij de systemen in een geïntegreerde oplossing samenwerken met de (losse) elementen. De technische integratie is hierbij essentieel en onze mensen vertrekken dan ook niet voordat alles werkt én met elkaar communiceert. Een wat technisch verhaal misschien, die wij graag eens persoonlijk toelichten.

NENERGIE

Inspectie van de elektrische installatie

De NEN 3140 stelt dat de elektrische installatie periodiek geïnspecteerd moét worden. Elektrische installaties (NEN3140/NEN1010) dienen, i.v.m. een risico-inventarisatie, conform de wettelijke eisen of vanuit de verzekeraar gecontroleerd te worden. De inspectie die wij voor het kantoor, pand of woning uitvoeren bestaat uit:

  • Een visuele controle van apparatuur, kabels, invoeringen, selectiviteit en aanrakingsveiligheid.
  • Metingen van circuitweerstand, isolatieweerstand, kortsluitstroom, spanningen, draaiveld, aardweerstanden, testen aardlekschakelaars en eventueel thermografie.
  • Een volledig rapport van de inspectie met alle bevindingen en een advies op maat.

Duurzaamheid is een kwaliteit: energiezuinige installaties

Wij steken onze energie in energiezuinige installaties. Want naast kwaliteit staat ook duurzaamheid centraal in onze dienstverlening. Dit bespaart niet alleen kosten, het werkt ook nog eens beter en efficiënter. Daarom voorzien wij eindgebruikers van toekomstbestendige en energiezuinige installaties en adviseren we opdrachtgevers over de meest duurzame oplossingen. Zowel qua levensduur van de installatie zelf, als dat van de wereld om ons heen.